Meghívó az MHGT 2022. II. félévi előadásaira

Kiemelt

A programfüzet PDF formátumban letölthető lesz ITT (ha elkészül)!

Szeretettel meghívjuk Tisztelt Tagtársainkat és az érdeklődőket

a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
2022. II. félévi előadásaira.

A félév során esedékes négy felolvasóülés pontos helyét, idejét és témáját, alább közöljük.

Tisztelettel felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy ebben a félévben, a felolvasóüléseken túlmenően, két fontos eseményre is sor került, az MHGT szervezésében:

 1. A Castrum Doloris című funerológiai konferenciánk 2022. október 13-án, Csütörtökön lesz, a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.).
  (A programot hamarosan közzé tesszük, weboldalunk hírfolyamában, a Konferenciák menüpontban.)
 2. 2022. november első felében tartjuk az Aranybulla kiadásának 800. évfordulóját ünneplő emlékülésünket, melyre két kiváló történész előadót hívtunk meg. Ez a rendezvény az MNL Pest Megyei Levéltár konferenciatermében lesz (1097. Budapest, Vágóhíd u. 7.).
  (A rendezvény még szervezés alatt áll; ennek meghívóját is hírfolyamunkban tesszük majd közzé.)

FONTOS TUDNIVALÓK:

 • Ebben a félévben rendezvényeinket, felolvasóüléseinket, nem kizárólag a Nemzeti Múzeum épületében tartjuk, hanem más intézményekben/helyszíneken is! Tehát kérjük szépen a Kedves Érdeklődőket, hogy figyelmesen olvassák el, pontosan hol lesz az általuk megtekinteni kívánt előadás!
 • Tekintettel a koronavírus-helyzet változékonyságára, kérünk minden Kedves Érdeklődőt, hogy győződjön meg a Társaság honlapján (jelen, folyamatosan frissülő meghívó-oldal újbóli megnyitásával) arról, hogy az általa megtekinteni kívánt előadás valóban meg lesz-e tartva, és ha igen, milyen feltételek mellett látogatható!
 • Kérjük szépen előadásaink Résztvevőit, hogy a hatályos járványügyi intézkedéseket legyenek kedvesek mindenkor betartani!
 • Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készül.

Részletes program:

2022. szeptember 29. Csütörtök (17:00)

Történelem kicsit másként – Egy szerzetes, egy kápolna és a Rákosi-rendszer

Előadó: dr. Szigeti Krisztina (MHGT, Bp.)
Az ülést vezeti: Ogoljuk-Berzsenyi Anett (főtitkár)
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.)

A csornai premontrei rendnek régi vágya volt, hogy lelkipásztori működésre alkalmas helye legyen Budapesten. A szándék megvalósulásának helye egy Pozsonyi úti szuterén helyiség volt 1950-ben. Joggal merülhet fel az a kérdés, hogy miért kiemelkedő történet egy pince-szuterén kifestése és felszentelése. Ezt az eseményt az emeli ki, ahogyan létrejött egy új kápolna akkor, amikor az állam az egyházi iskolákat, majd a fenntartó szerzetesrendeket hatalmi szóval, egyik napról a másikra megszüntette. A premontrei oktató rend életében nagy törést okozott az iskolák államosítása.

Az új hatalom számára a vallásosság, a keresztény hit gyakorlása ideológiai alapon volt összeegyeztethetetlen, a Magyarországon regnáló egyházak pedig csak riválisok lehettek. Egy teljesen új kápolna létrehozására kevés esély volt abban az időszakban, amikor az MDP nyíltan törekedett a bevett egyházak politikai és köz(össégi) életből való teljes kiszorítására.

A Margit-híd pesti hídfőjénél található Palatinus házak környéke 1945 után vallásilag vegyes területté vált, ezért Mindszenty hercegprímás itt lelkészséget kívánt szervezni. 1948. augusztusában a pesti lelkészségek szervezése lehetőséget adott arra, hogy több világi pap vállaljon pasztorális szolgálatot. Simonffy prépost kifejezett kéréssel fordult a hercegprímáshoz, hogy adományozzon egy lelkészséget a csornai premontrei rendnek is. A hercegprímás 1948. szeptember 1. napján kelt levelében (aznapi hatállyal) kinevezte dr. Szigeti Remig Lajost a Budapest-Szent István Városba káplánnak és megbízta a Szent Margit híd pesti hídfője körül alapítandó lelkészség szervező lelkészi teendőivel.

Az Érseki Főhatóság és a rend tagjai a Pozsonyi úti kápolna megnyitásához a legkézenfekvőbb, és a közigazgatási hatóságok (elöljáróságok) által nehezen megtagadható indokokat gyűjtöttek össze. Az állam részéről pedig egy meglévő kápolna működési területének megváltoztatása megcímkézhető volt a vallásszabadság biztosításával. Az önálló premontrei plébániához kapcsolódó rendház és egy templom emelése nagyszabású terv maradt, de a Szent Ágoston kápolnát felszentelték és a lelkészség 1950. április 2-án megnyílt.

Az előadásban Szigeti Lajos szerepét és munkáját ismertetjük.

2022. október 27. Csütörtök (17:00)

Ráskay Lea nemzetsége a XVI. században

Előadó: dr. Jánokiné dr. Újváry Zsuzsanna (alelnök, MHGT)
Az ülést vezeti: Gyenes László (titkár)
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.)

A Guth-Keled nemzetségből származó ráskai Ráskay család tagja, Ráskai Demeter, már a XIII. század elején országos méltóságot viselt, királynéi pohárnokmester, majd fia bán volt.

A leszármazottak közül többen is fontos pozíciókat töltöttek be a XIV–XV. században, míg a XVI. század második felére kissé „megaprósodott” a nemzetség. A család tagja volt a Nyulak szigetén élt, művelt és neves domonkos apáca, Ráskay Lea is. Ráskay I. Gáspár még II. Lajos király főkamarása, tárnokmestere és temesi ispánja volt, és nőrokonai útján rokonságban állt a gersei Pethőkkel, a Bebekekkel, a Pálóczyakkal.

Ám a Mohács után történt elitváltás a családot sem kerülte el. Az országos nagyméltóságok sorából kiestek, és nő- és férfi házastársaik ezután inkább csak a megyei középnemesség köréből kerültek ki; pl. a Horváth-Muranics, buthkai Viczmándy, nagymihályi Eödönffy, rozsályi Kún, sóvári Soós stb. családokból. A XVI. század végi státusukat Ráskay Katának, előbb Horváth-Muranics Ferenc, majd az akkor felemelkedő Barkóczy családból származó László özvegyének 1601. évi végrendelete alapján mutatja be az előadó.

2022. november 24. Csütörtök (17:00)

[Szervezés alatt!]

Előadó: [Szervezés alatt!]
Az ülést vezeti: dr. Jánokiné dr. Újváry Zsuzsanna (alelnök)
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.)

2022. december 8. Csütörtök (17:00)

A hadisírkutatás segédtudományai, módszerei

Előadó: Tóth Zsolt (osztályvezető, Nemzeti Örökség Intézete)
Az ülést vezeti: dr. Török Róbert (titkár)
Helyszín: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (1036. Budapest, Korona tér 1.)

[Leírás később!]

Meghívó az MTCSE 2022. II. félévi előadásaira

A félévi program PDF formátumban letölthető ITT!

Társszervezetünk, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete, szeretettel meghívja az MHGT tagjait 2022. második félévi előadásaira:

2022. szeptember 14. Szerda. (18:00)

Bugár-Mészáros Károly: „Magyar reneszánsz nádori, fejedelmi, és hercegi várkastélyok itthon és határon túl”

2022. október 3. Hétfő. (18:00)

Dr. Rácz András: „Az orosz-ukrán háború háttere, jelenlegi állása és következményei, biztonságpolitikai szempontból”

2022. október 17. Hétfő. (18:00)

Borvendég Zsuzsanna: „A Kádár-rendszer titkosszolgálatának működése az 1970-es, ’80-as években”

2022. november 14. Hétfő. (18:00)

Bugár-Mészáros Károly: „Későreneszánsz és korabarokk várkastélyok és kastélyok, barokk konyhákkal”

Az MTCSE előadásai várhatóan a Márai Sándor Művelődési Házban (1013. Budapest, Krisztina tér 1.), 18:00 órai kezdettel kerülnek megrendezésre.

Felhívjuk T. Tagtársaink figyelmét, hogy jelen program csupán tervezet, mely a későbbiekben módosulhat (a helyszín, időpontok, előadások tekintetében egyaránt).
Amint az esetleges programváltozásokról hírt kapunk, azokat jelen oldalunkon, piros színnel fogjuk feltüntetni.

A rendezvények listája az MTCSE honlapján is megtalálható.

Felhívjuk a kedves résztvevők figyelmét arra, hogy a rendezvényeken esetenként videó- és fényképfelvételek készülnek, amelyek az MTCSE különböző csatornáin megjelenítésre kerülhetnek. A rendezvényeken való részvétel ezen körülmény automatikus tudomásul vételét feltételezi. Kérjük ezért, hogy akinek ezzel kapcsolatban kifogása van, fényképezéskor igyekezzen kikerülni a kamera látóteréből. Természetesen lehetőség van utólag kérni a képből történő kitakarást, amely kérésnek az MTCSE minden esetben eleget tesz.

A rendezvényeken az MTCSE tagjai részére a részvétel ingyenes. Az MHGT tagjai a MTCSE előadásait ugyancsak ingyenesen látogathatják.
Nem egyesületi (MTCSE/MHGT) tagok esetében a részvétel az adott eseményhez küldött regisztrációs linken történő regisztrációhoz kötött, 1000 Ft támogatási díj befizetése ellenében.

Szigliget és a környező települések címerei

A Geometodika, a Magyar Földrajzi Társaság szakmódszertani folyóirata, 2022. évi 2. számában közölte Szászi József úr (az MHGT rendes tagja) írását, mely Szigligetnek és környékének földtani viszonyait mutatja be.
[A teljes folyóiratszám PDF formátumban letölthető ITT!]

A cikk utóbb a folyóirat weboldalán (a Kitekintő rovatban) is megjelent, immár egy háromrészes sorozat (első) részeként. A cikksorozat második részében Szászi József Szigliget földrajzi neveivel foglalkozott.

A harmadik közlemény címe:

Miről mesélnek Szigliget és a környező települések címerei?

A Szerző (hivatását tekintve földrajz és biológia szakos középiskolai tanár, a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban) 30 éve foglalkozik településcímerek tervezésével. Elsőként szülőfaluja, Szigliget számára alkotott címert 1992-ben, majd a következő években „a Tapolcai-medence tanúhegyeinek lábánál fekvő többi település” részére is. Jelen írásában a szigligeti és környékbeli települések címereit mutatja be, ezáltal megvilágítva a címeralkotási folyamatot is.
[Baloldali képünk Szigliget címere, Szászi József munkája.]

A tanulságos írást – a Szerző indítványára – ezúton ajánljuk T. Tagtársaink és a témai iránt érdeklődő Kedves Olvasóink figyelmébe!

Egyúttal jelezzük, hogy örömmel vennénk Kedves Tagtársainktól hasonló javaslatokat, hogy történeti segédtudományi hírekkel, (tudományos vagy ismeretterjesztő) cikkek megosztásával színesíthessük Társaságunk weboldalát!

[Szászi József tagtársunk némileg hasonló tárgykörben tartott előadást 2017-ben, Fejér megye települési címereiről. Ennek videófelvétele megtekinthető a Videotorium oldalon.]

Kisapáti, Hegymagas és Raposka címere (Szászi József munkája)

A Lendület Családtörténeti Kutatócsoport projektzáró rendezvénye (2022. június 28.)

A rendezvény meghívója megtekinthető a Kutatócsoport honlapján!

Tisztelettel felhívjuk T. Tagtársaink figyelmét együttműködő partnerünk, az MTA-Lendület Családtörténeti Kutatócsoport soron következő

projektzáró rendezvényére

mely az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának épületében (1097. Budapest, Tóth Kálmán utca 4.), az 5. emeleti tanácsteremben lesz, 2022. június 28-án (Kedden), délután 15:00 órai kezdettel.

Program

 • Megnyitó
  Felszólal Molnár Antal, a TTI igazgatója és Erdélyi Gabriella (TTI), a kutatócsoport vezetője.
 • Rendhagyó könyvbemutató a kutatócsoport kiadványaiból.
 • A „Sorsfordító” című interaktív virtuális családtörténeti kiállítást bemutatja a két kurátor, Orgona Angelika (Magyar Nemzeti Múzeum) és Simon Katalin (Budapest Főváros Levéltára).
  [Az online kiállítás megtekinthető ITT!]
 • A családtörténeti adatbázist bemutatja Szilágyi Adrienn (TTI) és Őri Péter (KSH Népességtudományi Kutatóintézet).
 • Zárszó.

V. Levéltári Piknik (2022. június 18.)

A rendezvény programja PDF formátumban letölthető ITT!

Tisztelettel felhívjuk T. Tagtársaink figyelmét, az

V. Levéltári Piknik

című rendezvényre, mely Budapest Főváros Levéltárának telephelyén (1139. Budapest, Teve u. 3-5.) lesz, 2022. június 18-án (Szombat). (A program megtekinthető alább, a rendezvény ismertetője pedig a BFL honlapján olvasható.)

Az eseményen a gyermekeket, családokat, diákokat, és a történelem iránt érdeklődőket egyaránt szeretettel várják!

A programok ingyenesen látogathatók.

A rendezvényt az aktuális járványügyi szabályozások betartásával rendezik meg.
A rendezvényen kép- és hangfelvétel készül!

PROGRAM:

10:00–18:00 Levéltári kavalkád – A résztvevő levéltárak kitelepülése az udvaron felállított sátrakban (folyamatos program). A látogatók a sátrakban tájékozódhatnak az adott intézmény munkájáról, kiadványairól (udvar.)
10:00–18:00 Falkonetta Kompánia kitelepülése az udvaron: 17. századi katonai tábor (fegyverbemutató: 12:30 és 15:00 óra; reneszánsz tánctanítás: 14:00 óra).
10:00–11:00 Tárlatvezetés a „Bor – mindenkor!” kiállításon (aula).
10:00–11:00 Csetverikov Iván zenés gyermekműsora (udvar).
10:00–12:00 Az UtaZoo MiniZoo egzotikus állatbemutatója (udvar).
10:00–15:00 Arcfestés gyerekeknek (udvar).
11:00–11:30 A Nyitott Levéltárak 2022/23 országos programsorozat, az V. Levéltári piknik nyitóünnepsége (udvar, színpad).
11:30–12:30 „Vitéz László menyecskét keres” – Barna Zsombor bábművész előadása (udvar, színpad).
11:30–13:00 Családfa-kutatási gyorstalpaló.
12:00–18:00 Backstage – Levéltári séta: a BFL épületének bemutatása (indulás: 12:00, 13:00, 16:30 óra).
12:00–18:00 „Gyere, szállj be az Időgépbe!” – Történelmi utazás a Budapest Időgépen (aula).
13:00–14:00 Búgócsiga Zenede gyerekkoncert (udvar, színpad).
14:30–15:00 Bor ismertető/kóstoló (budafoki pincészetek) – Bitai Gergely sommelier, a Promontorium Borlovagrend elnök-nagymestere (udvar, színpad).
14:30–16:30 Levéltár-pedagógiai foglalkozások: Noteszkészítés a restaurátorokkal, pecsétkészítés, oklevél-írás (aula).
15:30–16:30 Tárlatvezetés a „Bor – mindenkor!” kiállításon (aula).
16:00–17:00 Little G. Weevil szólókoncertje.
17:30–18:45 A Muddy Shoes Band koncertje.
19:30–21:00 A Cry Free Deep Purple Cover Band koncertje.

Meghívó Vexillológiai Napra (2022. május 28.)

A rendezvény meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, valamint Balogh László úr (az MHGT rendes tagja), szeretettel meghívja az MHGT Tagjait és az Érdeklődőket

Vexillológiai Nap 2022

című rendezvényére, mely 2022. május 28-án, Szombaton, 13:00 órakor kezdődik, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban (1036. Budapest, Korona tér 1.).

A rendezvény levezető elnöke:
Balogh László

Program

Megnyitó
A rendezvényt megnyitja dr. Török Róbert, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatója.

Bevezető
A „Vexillológiai Nap” létrehozója, Balogh László rövid bevezetője.


Előadások

 • Lévay Ernő (zászlószakértő): A Zimbabwei Köztársaság zászlójának története. (40 perces előadás)
 • dr. Diószegi György Antal (művelődéskutató): Zászlótörténelmünk és határvédelmünk a Hunyadiak koráig. (20 perces előadás)

Szünet (10 perc)

 • Fröhlich Dávid (zászlószakértő): Zászlószalagok katonai zászlókon a XIX. századtól napjainkig. (15 perces előadás)
 • Bakó Bálint (zászlószakértő): „Kozákok és banditák” – Zászlók az oroszországi polgárháború idejéből. (25 perces előadás)
 • Miski Péter (történész): „Az a bizonyos zászlókitűzés” – Adalékok Kőszeg 1532-es oszmán ostromához. (20 perces előadás)

Szünet (10 perc)

 • Kovács Rudolf Zoltán (zászlószakértő): Katonai zászlóavatás. (15 perces előadás)
 • Gyenes László (heraldikus): Nemzeti színek és Madonna-ábrázolások megjelenése a XVI–XVIII. századi Magyar Királyság zászlóhasználatában. (20 perces előadás)
 • Kovács Ákos (numizmatikus, zászlószakértő): Katonai szolgálati időt elismerő jelzések a Habsburg korszak (1780–1918) hadseregében. (35 perces előadás)

Az alábbiakban közöljük Balogh László úrnak a rendezvényről szóló ismertetőjét:

Tisztelt Résztvevő!

Az első Vexillológiai Nap („Vex Nap”) 2002-ben került megrendezésre. Az ötlet tőlem származik: prof. dr. Pandula Attilát megkérdeztem, hogy jó ötletnek tartaná-e, hogy legyen olyan konferencia, melyen a zászlókról több előadás hangzik el.

Ekkor indult el útjára a „Vex Nap” sorozat. Volt időszak, amikor (néhány éven keresztül) szünetelt a sorozat. A konferenciának a Zászlómúzeum adott helyet. Az elmúlt 10 évben nagyon sok előadó szerepelt a konferenciákon. Az első időszaktól kezdve szoros együttműködés alakult ki a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társasággal.

Az előadások témája nem csak a zászlókra, hanem a heraldikára, történelemre is kiterjedt. A Zászlómúzeum 2021-es megszűnése után, a „Vex Nap” a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban kerül megrendezésre.

Balogh László

Meghívó az MHGT és MTCSE előadóestjére (2022. május 19.)

Az előadóest meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság és a Magyar Történelmi Családok Egyesülete, szeretettel meghívja a két Egyesület Tagjait és az Érdeklődőket

előadóestjére

mely 2022. május 19-én, Csütörtökön, 15:00 órakor kezdődik, a Budai Polgári Casino helyiségében (1011. Budapest, Hunyadi János út 8.).

A klubhelyiség bejárata az épület utcafrontjának felső (északi) sarkáról nyílik; elhelyezkedése ITT megtekinthető (Google Térképen)!

A rendezvény védnöke:
br. Gudenus János József.

Program

Köszöntő

Beszédet mond Benke Tamás.

Előadások

 • felsőkubini és deménfalvi Kubinyi Jenő: A Kubinyi család történetének kutatása.
 • Huberth Kristóf: A Huberth (korábban Eutelhueber) család kutatása elektronikus adatbázisokban.
 • dr. br. leuensterni Riedel Miklós: Görgey Artúr vegyészi munkássága.
 • Szücs János: Gróf Esterházy Miklós Móric emlékezete Bokod lakosai körében.
 • szajoli Hegedüs Ferenc: A szajoli Hegedüsök királyi adománylevelei.
 • Zana Tamás: A kecskeméti nemes Kovács család.
 • dr. héderfájai és makfalvi Barabássy Sándor: A visszaszerzett héderfájai udvarház felújítása.
 • Tömpe László: A kislapási és a széplaki Botka család rokonságának bizonyítása.
 • boldogfai Farkas Ákos András: Családtörténeti szócikkek menedzselése a Wikipédián.
 • Biró Bence: Bethlenfalvi gróf Thurzó György nádori itineráriuma (1609–1616).

Ismerkedő beszélgetés

a két egyesület Tagjai közt, az együttműködés lehetőségeiről.

Zárszó

Dr. Pandula Attila (MHGT), valamint zichi és vásonkeői gr. Zichy Pál (MTCSE) egyesületi elnökök felszólalásaival.

Minden Kedves Érdeklődőt szeretettel várunk!

Meghívó elnökségi ülésre (2022. május 13.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2022. május 13-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2022. május 13. Péntek, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Közgyűlés előkészítése
  Az elnökség áttekinti a 2022. évi rendes közgyűlés előkészítésére teendő további lépéseket; a pénztárnok megvitatásra előterjeszti a 2022. tárgyévi költségvetés tervét.
 2. Alapszabály-módosítás előkészítése
  Az elnökség ismét megvitatja a 2020-2021. évben összeállított Alapszabály-módosítási tervezetet, valamint javaslatot tesz a Társaság jelképeit rendező Alapszabály-melléklet megalkotására.
 3. A Magyar Nemzeti Múzeummal kötendő együttműködési megállapodás
  Az együttműködési keretmegállapodás (Nemzeti Múzeum részéről javasolt) szövegtervezetének megvitatása, valamint a tárgyalásban érintett elnökségi tagok beszámolója a megállapodás előkészítésének állásáról.
 4. Székhely-ügy
  Ismét foglalkozik az elnökség az ELTE BTK épületében leendő székhely ügyével.
 5. Adományok
  Az elnökség számba veszi a Társaság javára tett újabb adományokat, megköszönve az adományozók áldozatvállalását.
 6. Tagsági ügyek
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 7. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2022. május 10.)

Meghívó közgyűlésre (2022. május 24.)

A közgyűlés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2022. május 24-i rendes közgyűlésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő, rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: MNL Pest Megyei Levéltár, Konferenciaterem (1097. Budapest, Vágóhíd utca 7.)
Időpontja: 2022. május 24. Kedd, délután 17 óra 00 perc (17:00).

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, azt ismételten összehívom 2022. május hó 24. napján (Kedd), délután 17 óra 20 perc (17:20) időpontra, azonos helyszínnel, változatlan napirendi pontokkal.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, azzal, hogy legalább tíz szavazóképes tagnak jelen kell lennie!

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Elnöki beszámoló;
  szakmai beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta végzett munkáról.
 2. Pénztárnoki beszámoló;
  a pénztárnok által benyújtandó írásbeli beszámoló rövid ismertetése (a Társaság 2021-2022. évi vagyoni helyzete, elvégzett feladatok). A 2022. évi költségvetési terv és a 2021. évi egyszerűsített beszámoló előterjesztése, jóváhagyásra.
 3. A Felügyelőbizottság beszámolója;
  írásbeli jelentés előterjesztése a 2021. tárgyév költségvetésének teljesítéséről, a Társaság gazdálkodásáról, valamint a működés jogszerűségéről.
 4. Alapszabály módosítása, mellékleteinek elfogadása;
  az MHGT elnöksége előterjeszti a 2020-2021. évben előkészített Alapszabály-módosítást, a Társaság jelképeire vonatkozó melléklettel együtt, megvitatásra és jóváhagyásra.
  (A szövegtervezetet a T. Tagtársak későbbi időpontban, e-mailben fogják megkapni. Az elnökség 2022. május elején esedékes ülésén, ismét tárgyalni fog a tervezetről.)
 5. Tagdíj módosítása;
  feltéve, hogy az Alapszabály-módosítást, az előző napirendi pontnál, a Közgyűlés jóváhagyja, a Közgyűlés új tagdíjat állapíthat meg, mely a 2022. tárgyévtől léphet életbe.
 6. Egyéb (aktuális) ügyek;
  a beérkező javaslatok szerint.

A Közgyűlésen az MHGT bármely rendes tagja döntési (szavazati) joggal vehet részt. A részvételi jogosultság megállapítására az ülés előtt mandátum-vizsgálatot tartunk.

Kérjük szépen Tisztelt Tagtársainkat, hogy a Közgyűlésen a mindenkori járványügyi intézkedéseknek megfelelő módon vegyenek részt!

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy tagsági (szavazati) jogaikat szükség esetén meghatalmazott útján is gyakorolhatják. [Ld.: Alapszabály, 6. §. 6.1 (15) pont.] Ehhez írásbeli meghatalmazás kiállítása szükséges.

Jelen meghívót a hatályos Alapszabály 6. §. 6.1 (9) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében, kizárólag elektronikus formában küldjük meg.

Szeretettel várjuk Tagtársainkat!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2022. április 19.)

Meghívó az MTCSE konferenciájára (2022. április 9.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Társszervezetünk, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete, szeretettel meghívja az MHGT tagjait és az érdeklődőket, soron következő konferenciájára, melynek címe:

Elsőből utolsó, utolsóból első:
Károly király gazdag élete és öröksége.

A rendezvény 2022. április 9-én, Szombaton, 15:00 órai kezdettel, a budapesti Márai Sándor Művelődési Ház Dísztermében lesz (cím: 1013. Bp., Krisztina tér 1.).

A rendezvény társszervezője a Magyarországi Mindszenty Alapítvány, védnöke pedig Habsburg-Lotharingiai Mihály fhg..

Program:

Első szakasz

 • Habsburg-Lotharingiai Mihály: Boldog Károly, császár és király.
 • dr. Ligeti Dávid: A „hirtelen király” – IV. Károly uralkodása.
 • Érszegi Márk Aurél: Boldog Károly király nemzetközi tisztelete és a magyar kapcsolódások.

Kávészünet

Második szakasz

 • dr. Glässer Norbert: „A te hatalmadban örül a király” – IV. Károly alakja és emléke felekezetek határán 1916 és 1944 között.
 • Kovács Gergely: Boldog Károly király lelki öröksége a (magyar) katolikus egyházban.

Kiegészítő információk:

A terem korlátos befogadóképessége miatt, a konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött – melyet tanácsos mielőbb elvégezniük az érdeklődőknek.

Az online regisztrációs űrlap elérhető ITT!

(A program a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával jön létre.)